יצרנו את SUMMA
כדי לתת משמעות מחודשת למקצוע ולהחזיר את החשיבה האסטרטגית והיצירתיות ללב העשייה

יצרנו את SUMMA כדי לתת משמעות מחודשת למקצוע ולהחזיר את החשיבה האסטרטגית והיצירתיות ללב העשייה

מחכים לדו"ח החכם הראשון שלכם?